Изобразително изкуство, Поезия

За връзката между изобразителното изкуство и поезията на Роман Кисьов

В изобразителното изкуство (живопис, рисунка, илюстрация и оформление на книгата) промените при мен са свързани с постепенно преминаване от по-реалистичното към по-знаковото, символно изображение… Но с тази знаковост никога не стигам до абстракцията, все пак оставам при фигуративната, макар и по-асоциативна и изчистена образност. Посоката е тази: в пластичен план търся съчетание на монументалност, посредством по-обобщени форми и фактура (структура) на материала, и лиричност, интимност, посредством нюансирана монохромност или емоционална експресивност; а в семантичен план за мен основното предизвикателство е сакралността… Преминавайки през един ясно изразен метафизичен период в живописта от последните години на следване в Академията и малко след това, от години моят стремеж е картините и рисунките ми да въздействат като модерни икони, които от една страна да препращат към древни иконографски традиции, а от друга – да имат свой личен пластичен език, който е съвременен и адекватен на днешния ден, без да е комерсиален.

В моята поезия промените се осъществяваха в посока от екзистенциалното към духовното, от драматично-парадоксалното към съзерцателното и сакралното. (…)

Прописах поезия тогава, когато езикът на изобразителното изкуство не ми достигаше да изразя това, което имах и исках да кажа. Тогава за мен това бяха паралелни светове – когато се занимавах с поезия, рисуването тотално отстъпваше, и обратно… Едва няколко години по-късно тези „светове” се умиротвориха и събраха, и започнаха да се взаимодопълват в качеството си на различни проявления на едно Цяло. (…)

Творчеството и творческият акт е тайнство… Явно и двете са били заложени в мен, но за да стигна до поезията е трябвало да измина по-дълъг път. А връзката между тези две изкуства в моя случай всъщност съм самият аз… и – разбира се – Онзи, Който раздава талантите и вдъхновява. (…)

Ако човек, гледащ мои картини, познава поезията ми, тя, разбира се, ще му помогне много, ще има още един „ключ” за отваряне на вратата към моя духовен свят и към тълкуванието на картините ми. И все пак, всеки „вижда” различно, според онова, което носи в себе си…
Ако човек, четящ моята поезия, познава и изобразителното ми изкуство, то, разбира се, ще му помогне много, ще има още един „ключ” за отваряне на вратата към моя духовен свят и към тълкуванието на стиховете ми. Но всеки „вижда / чете” различно, според онова, което носи в себе си.

Роман Кисьов

(Из анкета на Иво Пецов с Роман Кисьов, включена в статията му „Връзката между изобразителното изкуство и поезията на Роман Кисьов като допълнение към възприемането на едно по-обширно творчество“ през 2014 г.)

Write a comment